Нов обект

 

Разположение

2 партер - кота 0.00
3 първи жил. - кота +3.88
4 втори жил. - кота +6.94
5 трети жил. - кота +9.79
6 типови - от четвърти до седми етаж
7 осми жил. - кота +24.04
8 девети жил. - кота +26.89

 

  Многофамилна  жилищна  сграда  в ПИ с идентификатор 07079.653.874  
гр. Бургас,  ж.к. „Меден  рудник“, зона „В”

ВХОД  „А“

етаж вид  самост. обект мазе Площ статут
партер Магазин  А1   151,90  
1-ви етаж Гараж  А1   21,98  
1-ви етаж Гараж  А2   21,98  
1-ви етаж Апартамент А1 А19 – 3,1 кв.м. 100,00 свободен
1-ви етаж Апартамент А2 А20 – 2,9 кв.м. 58,23 свободен
1-ви етаж Апартамент А3 А21 – 2,9 кв.м. 63,87 продаден
1-ви етаж Апартамент А4 А22 – 2,9 кв.м. 48,91 свободен
2-ри етаж Апартамент А5 няма 96,44 свободен
2-ри етаж Апартамент А6 А2 – 2,5 кв.м. 57,77 продаден
2-ри етаж Апартамент А7 няма 102,30 свободен
2-ри етаж Апартамент А8 А1 – 3,3 кв.м. 39,01 свободен
2-ри етаж Апартамент А9 няма 69,62 свободен
2-ри етаж Апартамент А10 А3 – 2,5 кв.м. 88,73 свободен
2-ри етаж Апартамент А11 няма 96,67 свободен
2-ри етаж Ателие А12 А23 – 2,3 кв.м. 58,81 свободен
3-ти етаж Апартамент А13 няма 69,05 продаден
3-ти етаж Апартамент А14 няма 95,86 свободен
3-ти етаж Апартамент А15 А4 – 2,5 кв.м. 48,91 продаден
3-ти етаж Апартамент А16 А5 – 2,4 кв.м. 100,69 продаден
3-ти етаж Апартамент А17 няма 102,77 продаден
3-ти етаж Ателие А18 А24 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
4-ти етаж Апартамент А19 няма 69,05 продаден
4-ти етаж Апартамент А20 няма 95,86 продаден
4-ти етаж Апартамент А21 А6 – 2,5 кв.м. 48,91 свободен
4-ти етаж Апартамент А22 А7 – 2,5 кв.м. 100,81 продаден
4-ти етаж Апартамент А23 няма 102,77 свободен
4-ти етаж Ателие А24 А25 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
5-ти етаж Апартамент А25 няма 69,05 продаден
5-ти етаж Апартамент А26 няма 95,86 продаден
5-ти етаж Апартамент А27 А8 – 2,5 кв.м. 48,91 свободен
5-ти етаж Апартамент А28 А9 – 2,5 кв.м. 100,81 продаден
5-ти етаж Апартамент А29 няма 102,77 свободен
5-ти етаж Ателие А30 А26 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
6-ти етаж Апартамент А31 няма 69,05 продаден
6-ти етаж Апартамент А32 няма 95,86 продаден
6-ти етаж Апартамент А33 А10 – 2,5 кв.м. 48,91 продаден
6-ти етаж) Апартамент А34 А11 – 2,5 кв.м. 100,81 продаден
6-ти етаж Апартамент А35 няма 102,77 свободен
6-ти етаж Ателие А36 А27 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
7-ми етаж Апартамент А37 няма 69,05 продаден
7-ми етаж Апартамент А38 няма 95,86 свободен
7-ми етаж Апартамент А39 А12 – 2,3 кв.м. 48,68 свободен
7-ми етаж Апартамент А40 А13 – 2,3 кв.м. 100,58 продаден
7-ми етаж Апартамент А41 няма 102,77 свободен
7-ми етаж Ателие А42 А28 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
8-ми етаж Апартамент А43 няма 86,31 продаден
8-ми етаж Апартамент А44 А14 – 2,3 кв.м. 48,68 продаден
8-ми етаж Апартамент А45 А15 – 2,1 кв.м. 100,35 продаден
8-ми етаж Апартамент А46 няма 102,77 свободен
8-ми етаж Ателие А47 А29 – 2,2 кв.м. 58,69 свободен
9-ти етаж Апартамент А48 А16 – 2,1 кв.м. 88,96 продаден
9-ти етаж Апартамент А49 А17 – 2,1 кв.м. 48,45 свободен
9-ти етаж Апартамент А50 А18 – 2,2 кв.м. 100,46 продаден
9-ти етаж Апартамент А51 няма 102,77 свободен
9-ти етаж Ателие А52 А30 – 2,3 кв.м. 58,81 свободен